Asian Americans Advancing Justice - LA

Building upon the legacy of the Asian Pacific American Legal Center

Những hiểu lầm liên quan đến ly dị

Tuesday, April 10, 2012

Nguoi Viet

Ngọc Nguyễn, Esq. (Asian Pacific American Legal Center)
Ðỗ Dzũng/Người Việt (chuyển ngữ)

Hiểu lầm 1: Tại California, vợ chồng có nghĩa là đàn ông và phụ nữ sống chung trong 10 năm.

Nhiều người nghĩ rằng nếu sống chung với ai đó trong một số năm thì tự động được coi là vợ chồng. Tuy nhiên, một số tiểu bang - trong đó có California - không chấp nhận tình trạng này, gọi là “sống với nhau như vợ chồng” (common law marriage).

 Ngay cả những tiểu bang thừa nhận tình trạng này, ví dụ như Alabama, luật vẫn đòi hỏi một số điều kiện để hai người được thừa nhận “sống với nhau như vợ chồng.” Vì thế, tại California, cho dù hai người sống chung với nhau một năm hay 20 năm, tình trạng này không được công nhận là hôn nhân hợp pháp. Phải có chứng chỉ hôn nhân mới được công nhận.

Read more »

FOR LEGAL HELP

Advancing Justice-LA's helplines prioritize assistance to low-income persons in the following areas of law: family, immigration, public benefits, employement, housing, and civil rights. 

English: 888.349.9695
需要協助嗎: 800.520.2356
도움이 필요하십니까: 800.867.3640
Tagalog: 855.300.2552
ต้องการความช่วยเหลือ: 800.914.9583

For any questions about DRAI, please visit: https://advancingjustice-la.org/drai.

Our mission is to advocate for civil rights, provide legal services and education, and build coalitions to positively influence and impact Asian Americans, Native Hawaiians, and Pacific Islanders and to create a more equitable and harmonious society.