Asian Americans Advancing Justice - LA

Building upon the legacy of the Asian Pacific American Legal Center

Chương Trình Trợ Giúp Pháp Lý Bằng Ngôn Ngữ Á Châu

Chương Trình Trợ Giúp Pháp Lý Bằng Ngôn Ngữ Á Châu cung cấp đường dây điện thoại miễn phí cho quý vị.  Chương trình có tiếng Campuchia, tiếng Quan Thoại/Quảng Đông, tiếng Hàn Quốc, tiếng Thái, và tiếng Việt.

Chương trình cũng có tiếng Anh, tiếng Nhật Bản, tiếng Philippines, và các ngôn ngữ khác.

Người gọi sẽ nhân được tài liệu, tư vấn và sẽ được giới thiệu đến một luật sư của Hiệp Hội Phát Huy Công Lý người Mỹ Gốc Á Châu hay một cơ quan trợ giúp pháp lý khác về các vấn đề như luật gia cư, luật bạo hành trong gia đình, luật gia đình, luật di trú, nhập tịch, luật  người tiêu thụ, và về vấn đề kỳ thị.

Chương Trình Trợ Giúp Pháp Lý Bằng Ngôn Ngữ Á Châu được thành lập năm 2002 để liên hệ những người không nói tiếng Anh thông thạo với  những chuyên viên trợ giúp Pháp Lý nói bằng ngôn ngữ của họ. Những chuyên viên trợ giúp Pháp Lý nhận hơn 4,000 cuộc gọi mỗi năm. Chương Trình Trợ Giúp Pháp Lý Bằng Ngôn Ngữ Á Châu ở miền Nam California có những chuyên viên trợ giúp Pháp Lý biết hai ngôn ngữ. Đây là một chương trình quan trọng cho những ai có lợi tức thấp và không nói tiếng Anh thông thạo để  được sự giúp đỡ về pháp lý.

Hiệp Hội Phát Huy Công Lý người Mỹ Gốc Á Châu sẽ ưu tiên trợ giúp cho người có lợi tức thấp trong các lĩnh vực sau đây: luật gia đình, luật di trú, trợ cấp xã hội, luật lao động, luật gia cư, và về dân quyền.

Tiếng Quan Thoại/Quảng Đông: 800.520.2356
Tiếng Campuchia: 800.867.3126
Tiếng Hàn Quốc: 800.867.3640
Tiếng Philippin: 855.300.2552
Tiếng Thái: 800.914.9583
Tiếng Việt: 800.267.7395

Giờ làm việc là 9:00 a.m tới 3 p.m., thứ Hai đến thứ Sáu. Trong tất cả các thời điểm khác trong tuần, người gọi có thể để lại một tin nhắn; các nhân viên sẽ gọi lại trong vòng một ngày làm việc.

FOR LEGAL HELP

Advancing Justice-LA's helplines prioritize assistance to low-income persons in the following areas of law: family, immigration, public benefits, employement, housing, and civil rights. 

English: 888.349.9695
需要協助嗎: 800.520.2356
도움이 필요하십니까: 800.867.3640
Tagalog: 855.300.2552
ต้องการความช่วยเหลือ: 800.914.9583

For any questions about DRAI, please visit: https://advancingjustice-la.org/drai.

Our mission is to advocate for civil rights, provide legal services and education, and build coalitions to positively influence and impact Asian Americans, Native Hawaiians, and Pacific Islanders and to create a more equitable and harmonious society.